Adwokat Przemysław Jarnicki

Adw. Przemysław Jarnicki Urodzony w Puławach, absolwent UJ. Ukończył aplikację adwokacką i złożył egzamin zawodowy przed Komisją Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Prowadzi praktykę adwokacką w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i karnego.

Zakres prowadzonych spraw

Kancelaria adwokacka szczególnie specjalizuje się w prowadzeniu spraw odszkodowawczych na etapie przedsądowym (reprezentowanie wobec ubezpieczycieli i sprawców szkody) i sądowym, w zakresie dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody na osobie oraz z tytułu szkód majątkowych (OC, AC, NW).

Kancelaria adwokacka prowadzi również obsługę przedsiębiorców, m.in. w zakresie:

– sporządzania, opiniowania i negocjowania umów, porozumień i warunków współpracy,

– tworzenia i rejestrowania spółek osobowych i kapitałowych,

– reprezentowania w prowadzeniu sporów na etapie przedsądowym i sądowym, włączywszy sądowe dochodzenie należności.