1. Ważne adresy i telefony. Informacje.

Sąd Rejonowy, ul. Lubelska 7, centrala 081 888 93 00 ul. Partyzantów 6A, tel. 81 888 55 85 lub 81 888 55 83 e-mail:pulawy@pulawy.sr.gov.pl

I Wydział Cywilny

(budynek przy ul. Al.Partyzantów 6A) – Biuro Podawcze w budynku Sądu przy ul. Lubelskiej 7
tel: 81 888 55 85 lub 81 888 55 83 – (centrala) – wewn. (1)

II Wydział Karny

(budynek przy ul. Lubelskiej 7)

tel/fax 888 93 19, tel/fax. 081 888 93 28; 081 888 93 00

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

(budynek przy ul. Al.Partyzantów 6A) – Biuro Podawcze w budynku Sądu przy ul. Lubelskiej 7
tel: 81 888 55 85 lub 81 888 55 83 – (centrala) – wewn. (3)

IV Wydział Pracy

(budynek przy ul. Al.Partyzantów 6A) – Biuro Podawcze w budynku Sądu przy ul. Lubelskiej 7
tel: 81 888 55 85 lub 81 888 55 83 – (centrala) – wewn. (4)

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

(budynek przy ul. Lubelskiej 7)

tel. 081 888 93 08, 888 93 07

I ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ DO WYKONYWANIA ORZECZEŃ W SPRAWACH KARNYCH.

siedziba: Sąd Rejonowy w Puławach, ul. Al.Partyzantów 6A, 24 100 Puławy
tel: 81 888 55 85 lub 81 888 55 83 – (centrala) – wewn. (5)

II ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ DO WYKONYWANIA ORZECZEŃ W SPRAWACH RODZINNYCH I NIELETNICH

siedziba: Sąd Rejonowy w Puławach, ul. Al.Partyzantów 6A, 24 100 Puławy

tel. 81 8885585 wew. 251 ( pok. 211), wew. 252 ( pok. 210)

KASA SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

ul. Lubelska 7 (wspólna dla dwóch budynków), 24 – 100 Puławy
p.201; tel. 888 93 51;

czynna w godz. wtorek – piątek 9:00 – 14:00; poniedziałek 9:00-17:00, przerwa:15:30-16:00;

PROKURATURA REJONOWA W PUŁAWACH

ul. Lubelska 7 tel. 081 886-36-81, 886 10 06, fax: 81 886-33-38

PROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIE
ul. Okopowa 2a,20-950 Lublin, Centrala – tel./fax 81 528 81 81

Policja – Komenda Powiatowa Policji w Puławach, ul. Wojska Polskiego 3

– 081 889 02 06, tel. alarmowy 997

Straż Miejska, ul. Lubelska 5 – 081 886 37 24, 081 888 51 40

Urząd Miasta Puławy,

ul. Lubelska 5 – 081 886 22 25, 081 886 22 80, 081 886 22 81

Starostwo Powiatowe w Puławach, Al. Królewska 19 – tel. 81 886 11 00

fax 81 886 11 79.

Wydział Geodezji tel. 81 886 11 51.