Czy karabinek WORKS 11 kaliber 7,62×39 mm jest bronią tzw. szczególnie niebezpieczną ?

Nie jest, ponieważ w chwili wyprodukowania strzelał tylko ogniem pojedynczym i nie ma tu żadnego znaczenia, że jego konstrukcja oparta jest na karabinku AKM/AKMS kal. 7,62×39 mm, czyli na karabinku automatycznym. Można zatem ubiegać się o pozwolenie na tę broń, jak też o zezwolenie na zakup takiej jednostki broni (przede wszystkim do celów sportowych lub szkoleniowych albo jako wyposażenie strzelnicy).

adw. Przemysław Jarnicki

Czy karabinek WORKS 11 kaliber 7,62×39 mm jest bronią tzw. szczególnie niebezpieczną ? Read More »