Kancelaria Adwokacka
Przemysław Jarnicki

Adwokat

Lokalizacja kancelarii

Kancelaria mieści się przy ul. gen. Fieldorfa “Nila” 18 lok. 19 w Puławach.

Sekretariat

Sekretariat kancelarii jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:00. Wizytę należy umówić wcześniej telefonicznie.

Warto też zabrać ze sobą wszystkie posiadane dokumenty, mogące mieć znaczenie dla omawianej sprawy.

Ważne informacje

Oprócz wizyt w kancelarii, możliwe jest skorzystanie z odpłatnej teleporady po wcześniejszym umówieniu terminu rozmowy. Jednak nie w każdym przypadku taka forma pomocy prawnej jest możliwa, np. z uwagi na konieczność osobistego zapoznania się z dokumentami.

 

Adwokat Przemysław Jarnicki

Adw. Przemysław Jarnicki
Urodzony w Puławach, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył aplikację adwokacką i złożył egzamin zawodowy przed Komisją Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

Prowadzi praktykę adwokacką w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i karnego.

Zakres prowadzonych spraw

Kancelaria adwokacka szczególnie specjalizuje się w prowadzeniu spraw odszkodowawczych na etapie przedsądowym (reprezentowanie wobec ubezpieczycieli i sprawców szkody) i sądowym, w zakresie dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody na osobie oraz z tytułu szkód majątkowych (OC, AC, NW).

Kancelaria adwokacka prowadzi również obsługę przedsiębiorców, m.in. w zakresie:

– sporządzania, opiniowania i negocjowania umów, porozumień i warunków współpracy,

– reprezentowania w prowadzeniu sporów na etapie przedsądowym i sądowym, włączywszy sądowe dochodzenie należności.

Kontakt - kancelaria

Kancelaria mieści przy ul. gen. Fieldorfa “Nila” 18 lok. 19

tel. 081 888 5000  (9:00 – 16:00)

e-mail: adwokat@jarnicki.pl